Gepubliceerd op 30-03-2022

Implementatiefase Zinnige Zorg-Verbetersignalement Onderste luchtweginfecties

Samen met diverse partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland de mogelijkheden onderzocht voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met een onderste luchtweginfectie. De SWAB was één van de betrokken partijen.


Een onderste luchtweginfectie is een veelvoorkomende acute aandoening. Het zorgtraject bij een onderste luchtweginfectie is doorgelicht en de betrokken partijen hebben het Zinnige Zorg-Verbetersignalement Onderste luchtweginfecties gepubliceerd met als doel de kwaliteit van zorg voor patiënten te verbeteren. De partijen concluderen dat er op veel onderdelen van het zorgtraject sprake is van zinnige zorg maar op enkele punten in het zorgtraject een verbetering wenselijk is. De volgende verbetermogelijkheden zijn geformuleerd om de zorg voor deze patiëntengroep zinniger te maken:

  • Zorg voor gepaste inzet van antibiotica.
  • Bepaal de rol van longechografie.
  • Bekijk of de aanbeveling over het afnemen van bloedkweken aangescherpt moet worden.
  • Volg de richtlijn: gebruik binnen een ziekenhuis dezelfde risicoscore.
  • Zorg voor meer voorlichting over het herstel na een longontsteking.
  • Geef aanbevelingen over de zorg die nodig is na opname voor een longontsteking.


Het volledige rapport beschrijft uitgebreid de verbetermogelijkheden. Bovenstaande verbeteringen kunnen leiden tot meer passende zorg voor mensen met een onderste luchtweginfectie en resulteren in meer doelmatige inzet van tijd en (genees)middelen, en tot een eenduidiger behandelbeleid. Daarnaast is gepast gebruik van antibiotica belangrijk om antibioticaresistentie tegen te gaan.

Met de publicatie van het verbetersignalement wordt de verdiepingsfase van het Zinnige Zorg-project afgerond en start de implementatiefase zodat de vastgestelde verbetermogelijkheden gerealiseerd kunnen worden. Jaap ten Oever, voorzitter van de SWAB werkgroep Antimicrobial Stewardship, zal namens de SWAB betrokken blijven tijdens de implementatiefase. 
Lees hier meer over het Zinnige Zorg-Verbetersignalement Onderste luchtweginfecties.


Mw. Shiva Najaf, beleidsmedewerker SWAB

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.