Gepubliceerd op 01-09-2023

Nieuwe SWAB richtlijn 'Acute Infectieuze Diarree' gepubliceerd


De SWAB heeft een nieuwe richtlijn ontwikkeld: 'Antimicrobiële therapie voor acute infectieuze diarree’. De richtlijn bevat aanbevelingen voor volwassenen die zich presenteren in het ziekenhuis, zowel klinisch als poliklinisch. De richtlijn geeft ook adviezen voor acute infectieuze diarree bij reizigers. Voor de volledigheid wordt niet alleen aandacht besteed aan ziekte na terugkeer in Nederland, maar ook aan diarree bij reizigers tijdens de reis. De behandeling van C.difficile infecties komt ook uitgebreid aan bod.

Deze richtlijn is bestemd voor zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van volwassenen met een acute infectieuze ontsteking van het maag-darmkanaal die zich primair uit in diarree, en die zich presenteren in het ziekenhuis, zowel klinisch als poliklinisch. Klik hier om de SWAB richtlijn te downloaden te downloaden. 

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met als coördinator dr. Jeannet Bos (internist-infectioloog) en voorzitter prof. dr. Jan Prins (internist-infectioloog), en tevens gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Nederlandse Internisten Vereniging / Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen (NIV/NVII)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL)

Deze richtlijn draagt bij aan het optimaliseren van het antibioticabeleid en het beheersen van kosten en resistentieontwikkeling in Nederland. De SWAB richtlijnen dienen als raamwerk voor de commissies die antibioticaformularia opstellen in ziekenhuizen. Het volledige SWAB-richtlijnen overzicht vind u hier.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.