Gepubliceerd op 30-03-2022

SWAB 25 jaar!

25 jaar geleden werd de SWAB opgericht met het vaststellen van de 1e statuten.


De 3e editie van de SWAB nieuwsbrief is verstuurd, een initiatief waar we pas net mee zijn begonnen. Nieuw initiatief is altijd al een belangrijk kenmerk geweest van de SWAB als organisatie. De steeds weer opnieuw veranderende omstandigheden betreffende de organisatie van de zorg, de toenemende antimicrobiële resistentie en veranderingen in het gebruik en de beschikbaarheid van antibiotica vragen ook evident om een dynamische aanpak en slagvaardigheid.

Vijfentwintig jaar geleden werd de SWAB opgericht met het vaststellen van de 1e statuten. Dat gebeurde op 29 oktober 1996 op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De vroege herkenning van de noodzaak om met verschillende specialismen de handen ineen te slaan en richtlijnen te maken, antibioticagebruik en resistentie te monitoren en Antibiotic Stewardship te bedrijven, hebben sinds die tijd veel positieve effecten gehad. Daarbij is ook de inzet van nauw betrokken specialismen zoals de kindergeneeskunde en intensieve zorg, en later ook - onder andere - de aansluiting van dierenartsen, huisartsen en langdurige zorg, van groot belang geweest. Op dit moment dragen meer dan 150 professionals actief bij aan de werkzaamheden van de SWAB. Denk daarbij aan deelname aan richtlijncommissies, het up-to-date houden van het SWAB-ID of betrokkenheid bij de organisatie van de A-teams.

Vijfentwintig jaar is een mooie leeftijd: volwassen, maar toch nog jong, fit en fris. Vooral dus een leeftijd om vanaf vooruit te kijken. Daar zien we dan wel vele taken en uitdagingen liggen om deze jonge energie op los te laten. Ten eerste heeft de COVID-19 pandemie en de plotse tijdelijke tekorten aan bepaalde antibiotica afgelopen jaren, wel getoond dat het meer dan ooit nodig is om snel te kunnen inspelen op veranderingen. Verder blijft de zeer geleidelijk toenemende antimicrobiële resistentie de komende decennia een van de belangrijkste bedreigingen voor de moderne geneeskunde zoals we die nu kennen. Bijzonder resistente micro-organismen die we nu sporadisch als ziekteverwekker aantreffen zoals carbapenase producerende Klebsiella pneumoniae, Candida auris en multidrug resistente Pseudomonas, zullen we in de toekomst steeds vaker aantreffen. Daarbij horen de vragen als: hoe zetten we nieuwe en ‘oude’ antibiotica zo optimaal mogelijk in? Maar ook: hoe voorkomen we tekorten van voor de Nederlandse gezondheidszorg essentiële antibiotica? En: op welke wijze zal Antibiotic Stewardship zich verder moeten ontwikkelen?

Goede samenwerking, en daarbij optimaal gebruik makend van ieders expertise, is de basis waarop de SWAB steeds in staat is geweest alle uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij kwamen vaak nieuwe verbanden tot stand, waardoor ook menig initiatief op de gebieden van onderzoek en onderwijs konden worden gerealiseerd  (zie bijvoorbeeld in deze nieuwsbrief het item ESCMID basiscursus Antibiotic Stewardship). Behalve zichtbaar in Nederland, zijn we dat straks ook weer meer in Europa. Terugkijken op al deze zaken is mooi, maar vooruitkijken dus noodzakelijk. Een van de belangrijkste doelen zal zijn om de lijn van verbindend, innovatief maar ook degelijk werk, verder voort te zetten in de toekomst. Daarbij bent u dus allen ook onmisbaar.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Mark de Boer
Voorzitter SWAB

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.