Gepubliceerd op 15-04-2021

Inventarisatie beschikbaarheid Flucytosine IV

In verband met het tekort aan Flucytosine IV (Antocil) is er door het Landelijke Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) deze week een uitvraag gedaan naar de beschikbaarheid en het gebruik van Flucytosine IV in alle ziekenhuizen in Nederland.


Het doel is om duidelijkheid te krijgen over de eventuele voorraden in Nederland en het te verwachte gebruik. De resultaten zullen worden gedeeld met alle ziekenhuizen.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.