Gepubliceerd op 23-03-2021

Flucytosine IV langdurig niet beschikbaar

Via het CBG is de SWAB bericht over een tekort aan het intraveneuze antifungale middel flucytocine (merknaam Ancotil). Op dit moment is dit ook al merkbaar in de klinische praktijk.


Dit tekort wordt veroorzaakt doordat om onduidelijke reden de (enige) fabrikant die dit middel produceerde, de productie heeft gestaakt. Dit zal resulteren in een mondiaal tekort.

Via het CBG is ook IGJ van dit probleem op de hoogte gesteld. Import uit het buitenland zal hooguit kortdurend een oplossing zijn. Inmiddels is de NVZA verzocht en reeds actief bezig om de mogelijkheid tot bereiding van flucytosine i.v. in een van de Nederlandse bereidingsapotheken te onderzoeken.  

De voornaamste indicatie  van flucytosine is meningo-encephalitis veroorzaakt door Cryptococcen. Flucytosine wordt hierbij toegediend gedurende de inductiefase van de behandeling (tenminste 2 weken) in combinatie met liposomaal amfotericine B. Zoals benoemd in de SWAB richtlijn over de behandeling van invasieve schimmelinfecties, is de combinatie liposomaal amfotericine B met fluconazol hier de beste alternatieve behandeling. 


Update 06-04-2021:

Zie ook melding van de IGJ (dd 01-04-2021): 
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/04/01/dreigend-tekort-ancotil-oplossing-voor-infusie-10-mg-ml

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.