Gepubliceerd op 15-04-2021

Leidraad medicamenteuze behandeling van patiënten met COVID-19 is bijgewerkt

Monoklonale antistoffen voor behandeling van COVID-19 & aanvulling richtlijn Invasieve schimmelinfecties.


De SWAB heeft in samenwerking met de FMS, per 13/4/2021 een addendum over monoklonale antistoffen toegevoegd aan de Leidraad medicamenteuze behandeling van patiënten met COVID-19. Tevens is de SWAB- richtlijn over de behandeling van invasieve schimmelinfecties aangevuld met 'Recommendations for the diagnosis and management of COVID-19 associated pulmonary aspergillosis (CAPA)', klik hier

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.