Gepubliceerd op 15-04-2021

Addendum 'Recommendations for the diagnosis and management of COVID-19 associated pulmonary aspergillosis (CAPA)' gepubliceerd

Dit is een addendum bij de SWAB richtlijn Invasieve schimmelinfecties uit 2017. 


We merken dat er veel vragen zijn over invasieve aspergillose bij COVID-19 (CAPA). Het leek daarom goed hierover een addendum te maken bij de SWAB richtlijn Invasive Fungal Infections uit 2017. Het addendum is voorbereid door de oorspronkelijke richtlijn commissie bestaande uit gemandateerde afgevaardigden van de NIV, NVMM, NVZA, NVALT, NVK, NVvH en NVIC met als voorzitter prof. dr. Paul Verweij, arts-microbioloog.
Klik hier om de SWAB addendum 'Recommendations for the diagnosis and management of COVID-19 associated pulmonary aspergillosis (CAPA)' (supplement Invasive Fungal Infections) te downloaden.

Klik hier om de ingekomen commentaren en antwoorden n.a.v. de rondzending concept addendum 'Recommendations for the diagnosis and management of COVID-19
associated pulmonary aspergillosis (CAPA)' te downloden.

Dit addendum vervangt het eerder gepubliceerde advies document van 23-04-2020, zie onderaan. 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.