23 maart 2021

Fusidinezuur tabletten uit de handel genomen

De fusidinezuur tabletten voor systemische toediening (ondermeer als reservemiddel bij combinatietherapie voor MRSA dragerschap) zijn uit de handel genomen.


Zie hiervoor het nieuwsbericht op onze website van 31 maart 2020. De SWAB heeft zich samen met het CBG ervoor ingezet om dit middel beschikbaar te houden, helaas zonder succes.

Als behandelaren dit middel willen voorschrijven dient de apotheker dit met een artsenverklaring via de IGJ aan te vragen om vanuit het buitenland geïmporteerde tabletten voor te schrijven. Klik hier voor een uitleg van de procedure voor het leveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning. N.B. Dit heeft mogelijk ook negatieve gevolgen voor de vergoeding door de zorgverzekeraar.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.