30 september 2020

Nieuwe SWAB richtlijn 'Sepsis' gepubliceerd


De SWAB heeft de richtlijn 'Sepsis' uit 2010 herzien. Deze SWAB-richtlijn is geschreven voor volwassen patiënten en richt zich op empirische antimicrobiële therapie bij sepsis volgens de Sepsis-3 criteria. Klik hier om de nieuwste versie van de richtlijn Sepsis (2020) te downloaden. 

Deze richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie en bestond uit gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
  Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)

Deze richtlijn draagt bij aan het optimaliseren van het antibioticabeleid en het beheersen van kosten en resistentieontwikkeling in Nederland. De SWAB richtlijnen dienen als raamwerk voor de commissies die antibioticaformularia opstellen in ziekenhuizen. Het volledige SWAB-richtlijnen overzicht vind u hier.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.