15 juli 2019

Nieuwe SWAB richtlijnen gepubliceerd

De SWAB heeft een nieuwe richtlijn ‘Infective endocarditis’ en een update van de SWAB richtlijn 'Peri-operatieve profylaxe’ uitgebracht.


De SWAB heeft een nieuwe richtlijn ‘Infective endocarditis’ (gericht op volwassenen in de tweedelijnszorg) ontwikkeld en een update van de SWAB richtlijn 'Peri-operatieve profylaxe’ (gericht op neonaten, kinderen en volwassenen in de tweedelijnszorg) uitgebracht. Beide richtlijnen dragen bij aan het optimaliseren van het antibioticabeleid en het beheersen van kosten en resistentieontwikkeling in Nederland. De richtlijnen dienen als raamwerk voor de commissies die antibioticaformularia opstellen in ziekenhuizen. Het volledige SWAB-richtlijnen overzicht vind u hier.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.