0
SWAB logo
Home > Projecten > Europees > Europese Antibioticadag (EAAD)

Europese Antibioticadag (EAAD)

Ieder jaar wordt in Europa op 18 november aandacht gevraagd voor gepast gebruik van antiobiotica. Het ECDC heeft deze dag uitgeroepen als European Antibiotic Awareness Day (EAAD). Ook in Nederland wordt op deze dag jaarlijks aandacht besteed aan de problematiek rondom antibioticaresistentie.