0
SWAB logo
Home > Publiek

Publiek

Antibiotica zijn geneesmiddelen die de groei van bacteriën remmen. Bacteriën kunnen echter resistent (ongevoelig) worden voor antibiotica met als gevolg dat de infectie niet bestreden kan worden. Belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van resistentie is het veelvuldig en onzorgvuldig gebruik van antibiotica.
De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is opgericht om het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie.

De swab site

Op deze site vindt u informatie over de mogelijkheden en beperkingen over antibioticagebruik.