Onderwerpen

Gecompliceerde urineweginfecties / 2013

Beschrijving richtlijn
Deze SWAB-richtlijn beschrijft de empirische antimicrobiële therapie voor gecompliceerde urineweginfecties bij volwassenen (in deze richtlijn gedefinieerd als ≥ 12 jaar) opgenomen in een ziekenhuis (afdeling of spoedeisende hulp). Ongecompliceerde urineweginfecties worden merendeels behandeld door de huisarts, zie hiervoor de NHG-richtlijn Urineweginfecties. De behandeling van urethritis en epididymitis worden niet besproken in deze richtlijn.

Deze richtlijn geeft een algemeen advies voor alle urineweginfecties met systemische symptomen bij de eerste presentatie van een patiënt.  Het is niet altijd mogelijk om meteen een onderscheid te maken tussen acute prostatitis, pyelonefritis of urosepsis. Ook heeft dit onderscheid geen consequenties voor de empirische antimicrobiële therapie. Naast algemene behandeladviezen, geeft deze richtlijn ook specifieke adviezen voor bijzondere patiëntpopulaties.

Richtlijngebruikers
Het doel van deze richtlijn is het inlichten van medisch specialisten over belangrijke ontwikkelingen en controverses met betrekking tot de antibioticum behandeling van patiënten met een gecompliceerde urineweginfectie.

Totstandkoming richtlijn
Deze richtlijn is in maart 2013 opgesteld op initiatief van de SWAB. De multidisciplinaire commissie bestond uit gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Vereniging voor Infectieziekten (VIZ)
  Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)
  Dutch Society for Obstetrics and Gynaecology (NVOG)
  Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG)

Deze richtlijn is beschikbaar in het Engels  Afbeeldingsresultaat voor engelse vlag

Nieuws over de richtlijn 
Augustus 2020 / De SWAB-richtlijn 'Gecompliceerde urineweginfecties' uit 2013 is op dit moment in revisie. Klik hier om de concept versie UWI 2020 te downloaden. De deadline voor het insturen van commentaar op de concept SWAB richtlijn 'Gecompliceerde urineweginfecties' is verstreken. Op dit moment werkt de commissie aan het vaststellen van de definitieve tekst, deze zal in Q4 van 2020 of Q1 van 2021 gepubliceerd worden op onze website. 

Archief richtlijn
De eerste SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties’ werd in 2006 gepubliceerd. Voor een update werd geacht om te voldoen aan de herziene procedures voor de ontwikkeling van SWAB-richtlijnen, hiervoor verwijzen we naar het format voor richtlijnontwikkeling
  SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties – Oktober 2006’ (publicatie in het NTvG)
  SWAB-richtlijn ‘Antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties – Juni 2006’
  SWAB-guidelines ‘Antimicrobial therapy of complicated urinary tract infections’

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.