Gepubliceerd op 18-10-2023

Proefschrift “Prosthetic Joint Infections, new diagnostic and treatment strategies”


Op 27 juni 2023 verdedigde internist-infectioloog Henk Scheper uit het LUMC met succes zijn proefschrift "Prosthetic Joint Infections, new diagnostic and treatment strategies". Promotores waren prof. dr. Mark G.J. de Boer en prof. dr. Leo G. Visser. In het proefschrift, wat u hier online kunt lezen, wordt gefocust op drie thema’s. Met een wondzorg app werd het verband tussen wondlekkage en prothese infecties onderzocht bij patiënten die net een nieuwe gewrichtsprothese hadden gekregen. Innovatieve anti-biofilm behandelingen met antimicrobiële peptides werden onderzocht in een nieuw ontwikkeld biofilm model. Ten derde werden verschillende antimicrobiële behandelstrategieën voor PJI geanalyseerd.

  • De belangrijkste conclusies van de wondzorg app studie was dat geringe wondlekkage in de eerste weken na plaatsing van een gewrichtsprothese veel voorkomt en een lage positief voorspellende waarde heeft voor een acute prothese infectie.
  • In een nieuw ontwikkeld matuur biofilm model werd het effect van antimicrobiële peptides op persisters onderzocht. Persisters zijn metabool inactieve bacteriën in biofilms en worden beschouwd als een belangrijke oorzaak voor het falen van behandeling in de klinische praktijk. Het peptide SAAP-148 bleek in staat om in een mature biofilm op kunstmateriaal alle overlevende persisters te eradiceren die voorbehandeling met antibiotica hadden overleefd.
  • In een systematic review en meta-analyse werd het gebruik van rifampicine voor stafylokokken prothese infecties in de klinische praktijk geanalyseerd. Hieruit bleek dat rifampicine niet veel effectiever was dan alternatieve behandelstrategieën en zelfs gelijkwaardig hieraan na correctie voor publicatiebias. Deze resultaten werden bevestigd in een groot klinisch cohortonderzoek in Nederlandse centra waaruit bleek dat clindamycine en/of flucloxacilline voor stafylokokken prothese infecties even effectief waren als langdurige behandeling met rifampicine en ciprofloxacine. De resultaten waren aanleiding om een grote RCT op te starten in Nederland: de RiCOTTA studie (Rifampicin Combination Therapy versus Targeted Antimicrobial Monotherapy in the oral antimicrobial treatment phase of staphylococcal prosthetic joint infection). De eerste patiënten zijn inmiddels geïncludeerd in deze studie.

 

Henk Scheper, internist-infectioloog, LUMC

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.