Gepubliceerd op 22-06-2023

Sneak preview nieuwe SWAB richtlijn bot & gewrichtsprothese infecties

De behandeling van gewrichtsprothese infecties is complex en vereist een multidisciplinaire benadering met betrokkenheid van orthopedisch chirurgen, internist-infectiologen en artsen-microbioloog. De kennis over de diagnose en behandeling is enorm toegenomen over de afgelopen 10 jaar. Er was tot op heden echter geen Nederlandse richtlijn voor de behandeling van gewrichtsprothese infecties.


In 2020 is daarom vanuit de SWAB een brede richtlijncommissie gestart om een Nederlandse richtlijn te schrijven. In deze commissie zitten internisten, artsen-microbioloog, orthopedisch chirurgen, een traumachirurg en een apotheker. De aanvankelijke insteek was om een richtlijn voor alle bot- en gewrichtsinfecties te schrijven maar al gauw werd ervoor gekozen om dit uit elkaar te halen. Er is voor gekozen om alleen de antibiotische behandeling van gewrichtsprothese infecties te bespreken. Voor chirurgische adviezen bestaat reeds een landelijk adviesdocument vanuit de Werkgroep Orthopedische Infecties van de Nederlandse Orthopedische vereniging (NOV).

Aan de hand van tevoren opgestelde PICO’s is een systematische literatuur search gedaan van waaruit praktische aanbevelingen zijn gedaan voor de Nederlandse situatie. Voor de meest voorkomende verwekkers wordt advies gegeven over de antibiotica van voorkeur. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op het nut van eventuele combinatie behandeling voor stafylokokken en enterokokken. De concept richtlijn zal begin juli rondgestuurd worden aan de leden van de betrokken wetenschappelijke beroepsverenigingen voor commentaar.

- Edgar Peters, internist-infectioloog, Amsterdam UMC
- Henk Scheper, internist-infectioloog, LUMC

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.