Gepubliceerd op 30-03-2022

Nieuwe antibiotica werkzaam tegen multiresistente Gram-negatieve bacteriën

Gram-negatieve bacteriën zijn belangrijke verwekkers van diverse infectieziekten.


Gram-negatieve bacteriën zijn belangrijke verwekkers van diverse infectieziekten. Door verschillende resistentie mechanismen kan de behandeling van infectieziekten die veroorzaakt worden door deze pathogenen, uitdagend zijn. Internationaal is er een groeiende opkomst van deze multiresistente bacteriën. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de carbapenemresistente Gram-negatieve bacteriën Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa en Enterobacterales als top 3 prioriteit benoemt waarvoor nieuwe behandelopties noodzakelijk zijn. Ook in Nederland krijgen we in toenemende mate te maken met deze pathogenen. Gelukkig zijn in de afgelopen 5 jaar een aantal nieuwe antibiotica goedgekeurd die mogelijk effectief zijn tegen multiresistente Gram-negatieve bacteriën.

Lees voor meer achtergrond en een overzicht van indicaties en doseringsadviezen het overzichtsartikel in jaargang 16 van het Tijdschrift voor Infectieziekten  (klik hier)


Laura Dix, AIOS Medische Microbiologie, Erasmus MC

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.