Gepubliceerd op 30-03-2022

Update Flucytosine


De voornaamste indicatie van flucytosine IV is meningo-encephalitis veroorzaakt door Cryptococcen. Flucytosine wordt hierbij toegediend gedurende de inductiefase van de behandeling (tenminste twee weken) in combinatie met liposomaal amfotericine B.

Eind maart 2021 bleek echter dat flucytosine IV langdurig niet beschikbaar zou zijn. De reden hiervoor was dat de enige fabrikant die dit middel produceerde de productie had gestaakt. Import uit het buitenland bleek een kortstondige oplossing te zijn, omdat er mondiaal een tekort was. Het LCG heeft vervolgens in kaart gebracht welke ziekenhuizen flucytosine gebruikten en eventueel nog voorraad hadden om uit te wisselen. Aangezien flucytosine IV een kritisch geneesmiddel is en er dus geen vervanger bleek te zijn heeft de NVZA onderzocht of flucytosine IV door een van Nederlandse bereidingsapotheken geproduceerd zou kunnen worden. Uit dit onderzoek bleek dat Apotheek A15 hiertoe bereid was. Vervolgens is Apotheek A15 (met medewerking van Mylan) aan de slag gegaan met de ontwikkeling, analyse en productie van flucytosine IV.

Nu, inmiddels bijna een jaar na de aankondiging van het tekort is Apotheek A15 erin geslaagd om de eerste batch uit te leveren. Momenteel is flucytosine beperkt beschikbaar en wordt het in eerste instantie uitgeleverd aan de ziekenhuizen die hiervoor hebben ingetekend. Mochten andere ziekenhuizen een kritische patiënt hebben waarvoor flucytosine IV dringend nodig is dan kan contact opgenomen worden met Apotheek A15.


Paul van der Linden, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, Tergooi MC

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.