Gepubliceerd op 16-11-2021

Resultaten UPCARE onderzoek

CRP point-of-care testing om antibioticagebruik in verpleeghuizen te verminderenOnlangs zijn twee artikelen verschenen over het UPCARE onderzoek naar de inzet van C-reactief proteïne point-of-care testing (CRP POCT) bij verdenking op lage luchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners. Uit dit onderzoek bleek dat in verpleeghuizen met beschikking over CRP POCT (interventiegroep) significant minder antibiotica werden voorgeschreven in vergelijking met verpleeghuizen waar standaardzorg zonder CRP POCT werd geboden bij verdenkingen op lage luchtweginfecties (controlegroep).

Lage luchtweginfecties zijn moeilijk vast te stellen bij verpleeghuisbewoners vanwege atypische presentatie, en vanwege beperkte aanwezigheid of toepassing van diagnostische middelen. De hypothese van het UPCARE onderzoek: CRP POCT zou kunnen helpen om onderscheid te maken tussen ernstige en niet-ernstige lage luchtweginfecties, en daarmee mogelijk bijdragen aan het gerichter voorschrijven van antibiotica. In de huisartspraktijk is dit diagnostisch instrument al op grote schaal in gebruik. In het UPCARE onderzoek, een cluster-gerandomiseerde gecontroleerde trial, is van september 2018 tot en met maart 2020 onderzocht of CRP POCT ook in de verpleeghuissetting effect heeft op het voorschrijven van antibiotica.

In de interventiegroep werd significant minder antibiotica voorgeschreven bij het indexconsult, vergeleken met de controlegroep (voor 53,5% vs. 82,3% van de deelnemers). Mortaliteit en ziekenhuisopname tijdens follow-up, en volledig herstel aan het eind van follow-up (na 3 weken) verschilden niet significant tussen de groepen. De conclusie van dit onderzoek was daarom dat CRP POCT veilig en effectief ingezet kan worden bij verdenkingen op lage luchtweginfectie bij verpleeghuisbewoners.

In een procesevaluatie is onderzocht wat de kwaliteit van implementatie en gebruik van CRP POCT tijdens de trial was, en welke factoren daarbij bevorderend en belemmerend waren. Dit heeft geleid tot een set aan praktische handvatten voor implementatie en gebruik van CRP POCT in verpleeghuizen. Deze zijn verwerkt in implementatieproducten (een scholing en een implementatie stappenplan) die gratis beschikbaar zijn op de website van het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO) Amsterdam.

• Link naar effectartikel: https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2198
• Link naar procesevaluatie: https://doi.org/10.1016/j.jamda.2021.09.010 
• Link naar implementatieproducten: https://unoamsterdam.nl/antibiotica_categorie/luchtweginfecties/


Tjarda Boere, PhD student, Amsterdam UMC
Laura van Buul, postdoctoraal onderzoeker, Amsterdam UMC

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.