Gepubliceerd op 16-11-2021

Proefschrift “Rational Empiric Therapy in clinical practice and policy making: uncertainties, probabilities and ethics”


Op 29 september jl. heeft Merel Lambregts het proefschrift “Rational Empiric Therapy in clinical practice and policy making: uncertainties, probabilities and ethics”, verdedigd aan de Universiteit Leiden. Het proefschrift beschrijft strategieën om diagnostische onzekerheid in de empirische fase te beperken en dit te vertalen naar rationele empirische therapie.

Klinische en microbiologische data worden gecombineerd om onzekerheden omtrent diagnose en prognose te beperken. Bij de vertaling van deze data naar empirisch antibioticabeleid, spelen ethische afwegingen een belangrijke rol. Dit proefschrift beschrijft een methode waarbij klinische data, lokale epidemiologie en ethische afwegingen worden geïntegreerd. “Antibiotische effectiviteit” wordt in dit proefschrift beschouwd als een schaars goed, waardoor niet alleen de patiënt van nu, maar ook toekomstige generaties als belangrijke stakeholders worden gezien. De ontwikkelde methode structureert en expliciteert de complexe ethische afwegingen bij het opstellen van antibioticabeleid.

Tenslotte richt dit proefschrift zich ook op implementatie. Er wordt beargumenteerd dat voor implementatie van stewardship interventies meer kennis nodig is van het voorschrijfgedrag van artsen in de dagelijks praktijk. De diverse determinanten van voorschrijfgedrag worden geplaatst in een theoretisch kader. Uit de analyse blijkt dat naast medisch inhoudelijke aspecten ook sociale factoren, zoals team dynamiek, het voorschrijfgedrag van artsen beïnvloeden. Om voorschrijfgedrag te kunnen verbeteren, wordt geadviseerd om deze factoren te (er)kennen en mee te nemen in de ontwikkeling van antibiotic stewardship interventies. 

Merel Lambregts, internist-infectioloog, LUMC

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.