Gepubliceerd op 16-11-2021

Deskundige Antimicrobial Stewardship (DAS)

De samenstelling van A-teams verandert: steeds meer zorgverleners met een andere achtergrond dan arts of apotheker maken deel uit van het A-team.


De meesten zijn verpleegkundige of verpleegkundig specialist, maar ook zorgverleners met bijvoorbeeld een achtergrond in het microbiologisch laboratorium of infectiepreventie dragen bij aan antimicrobial stewardship. Deze nieuwe functie hebben we ‘deskundige antimicrobial stewardship’ (DAS) genoemd. Momenteel zijn in 20 Nederlandse ziekenhuizen 34 DAS’ers actief. Met het ontstaan van deze nieuwe functie is er ook een behoefte ontstaan om een visie over de rol van de DAS’er in het A-team te formuleren. De werkgroep heeft daarom een visiedocument opgesteld waarin ook een functie- en taakomschrijving zijn opgenomen. Scholing van deze nieuwe leden van het A-team is belangrijk en de SWAB heeft hier invulling aan gegeven.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.