Gepubliceerd op 15-07-2021

Leidraad ‘Medicamenteuze Behandeling COVID-19’ - tot nu toe en verdere ontwikkeling


De redactiegroep heeft medio juli in samenwerking met de klankbordgroep, ondersteund door de literatuurexperts van de FMS, opnieuw een gereviseerde versie van de SWAB/FMS leidraad gepubliceerd. Inhoudelijke aanpassingen in deze versie betreffen o.a. de fixed dose toediening van tocilizumab, de indicatie voor monoklonale antistoffen tegen SARS-CoV-2, en de bespreking van budesonide inhalatie. Tevens zijn enkele hoofdstukken gereviseerd en  is het document aangevuld met een aantal relevante publicaties.

Vanaf het begin van de pandemie in Nederland heeft de SWAB de coördinatie van de adviezen t.a.v. de medicamenteuze behandeling van COVID-19 op zich genomen. Sindsdien hebben er ruim 60 redactiebijeenkomsten en tussentijds veel detailafstemming plaatsgevonden. De redactiegroep werd uitgebreid om een nog bredere expertise op te nemen. Inmiddels zijn er 21 versies van dit document en tientallen tussentijdse addenda gepubliceerd, eerst als ad hoc adviesdocument en sinds augustus 2020 als leidraad. Hiermee is ook de klankbordgroep veranderd. Naar mate er meer data van wetenschappelijk hogere kwaliteit beschikbaar kwamen werden de eisen om publicaties op te nemen geleidelijk aangescherpt.

De redactiegroep is nu begonnen met het verder ontwikkelen van de leidraad naar een richtlijn. Voor een reeks middelen blijkt inmiddels de rol duidelijk uitgekristalliseerd te zijn en er worden geen nieuwe inzichten meer verwacht. Voor andere middelen is veel nog niet bekend. Er zullen dan ook in de toekomst frequenter aanpassingen gebeuren. Deze worden zoals gebruikelijk zorgvuldig samengesteld en door een breed panel van inhoudelijke experts getoetst. Om hiermee optimaal rekening te houden is de insteek een modulaire opbouw van de nieuwe richtlijn.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.