Gepubliceerd op 19-10-2023

Vernieuwde OPAT praktijkgids gepubliceerd

De OPAT praktijkgids is gereviseerd met de laatste inzichten en meer praktische voorbeelden.
De OPAT praktijkgids is bedoeld als hulpmiddel voor OPAT-teams (in oprichting) bij het opzetten of verder vormgeven van een OPAT-programma in hun ziekenhuis.

De eerste versie van deze gids is in 2020 vormgegeven. Na afronding daarvan is er nieuwe literatuur over OPAT gepubliceerd, zijn nieuwe ervaringen opgedaan en is verder uitgezocht op welke vlakken behoefte aan ondersteuning is volgens de OPAT-teams (in oprichting). Behalve tekstuele aanpassingen naar aanleiding van deze laatste inzichten over OPAT, is er in de revisie specifieke aandacht besteed aan het toevoegen van praktijkvoorbeelden van verschillende OPAT-teams, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. De OPAT praktijkgids is sinds 19 oktober op de SWAB website te vinden, klik hier om de praktijkgids direct te downloaden.


De eerste versie van deze gids en de revisie zijn met behulp van een projectsubsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan het Gelders zorgnetwerk voor Infectiepreventie (GAIN) tot stand gekomen.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.