Gepubliceerd op 26-06-2023

2de editie van de ESCMID-SWAB Antimicrobial Stewardship Postgraduate Course

In juni 2023 is het tweede cohort gestart voor de tweejarige ESCMID Europese opleiding in Antimicrobial Stewardship (AMS). De opleiding heeft een Nederlands tintje want de basiscursus werd georganiseerd door de SWAB.
Deze basiscursus “Antimicrobial stewardship: the what and the how” is een 5-daagse cursus die plaats heeft gevonden van 12 tot en met 16 juni 2023 in Berg en Dal bij Nijmegen. Ervaren collega’s uit alle windstreken waren daar als spreker en/of begeleider aanwezig. In de ochtenden zijn algemene principes van verantwoord antibiotica beleid besproken. In de middagen waren er interactieve sessies die vooral gingen over ‘meten en verbeteren’ en werd er een begin gemaakt aan het boven vermelde “implementatie” project. De tweede editie was wederom een succes en was volledig volgeboekt. De deelnemersgroep bestond uit een grote variatie van deelnemende nationaliteiten: deelnemers waren vooral van Europese origine maar kwamen ook uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika.Gedurende de volgende twee jaar doorlopen de cursisten een programma van zeven verplichte cursussen (één basic en zes advanced courses), aangevuld met drie facultatieve (elective) cursussen. In plaats van één van de elective courses kunnen deelnemers ook een twee weken observership doorlopen in een erkend Europees centrum voor Antimicrobial Stewardship. Ook verrichten alle deelnemers over de duur van twee jaar een zogenaamd Stewardship “implementatie” project in hun eigen ziekenhuis. Daarbij worden ze begeleid door ervaren Antibiotic Stewards die gedurende de hele periode als coach optreden. Rapportage van hun eigen project maakt – naast een schriftelijk examen – onderdeel uit van de eindbeoordeling. Deelnemers zijn vooral jonge ‘klare’ artsen-microbioloog, infectiologen en ziekenhuisapothekers, of soms nog in het laatste jaar van hun opleiding. De opleiding staat ook open voor andere zorgverleners zoals kinderartsen, intensivisten en gespecialiseerd verpleegkundigen.

Voor de inrichting van de cursus wordt gebruik gemaakt van een door ESCMID / ESGAP opgesteld consensus document waarin alle domeinen van Stewardship met hun respectievelijke leerdoelen zijn opgenomen. Klik hier voor het ESCMID Antimicrobial Stewardship Certificate Training Program. Het programma is zeer divers en internationaal georiënteerd. Dat wil zeggen dat ook bijvoorbeeld AMS in de eerste lijn en in verpleeghuizen, Antifungal Stewardship en AMS in ontwikkelingslanden aan bod komen. Voor een volledig overzicht, kijk op ESCMID: ESCMID AMS Certificate 2023-2025.


Namens Jeroen Schouten, course coördinator

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.