Gepubliceerd op 03-06-2023

Update CRG webpagina: EUCAST waarschuwing anaëroben disk diffusie actief

De Commissie Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen (CRG) heeft een nieuwe EUCAST waarschuwing gepubliceerd over anaëroben disk diffusie. Dit betreft een korte samenvatting van de waarschuwing op de EUCAST website. Daarnaast heeft de CRG achtergrond informatie toegevoegd over ‘EUCAST breekpunten alleen voor paper-disks van 6mm’ en ‘Aminopenicilline document EUCAST’, en is er een FAQ toegevoegd over haemophilus disk diffusie.


Klik hier om de waarschuwing 'anaëroben disk diffusie'  te bekijken.

Klik hier om de achtergrond informatie over  ‘EUCAST breekpunten alleen voor paper-disks van 6mm’ en ‘Aminopenicilline document EUCAST’ te bekijken. 

Klik hier om de FAQ over haemophilus disk diffusie te bekijken.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.