Gepubliceerd op 05-04-2023

Beschikbaarheid & bestelprocedure laatste-lijns-antibiotica


De SWAB heeft in samenwerking met het RIVM en andere veldpartijen actie ondernomen om te voorzien in de toenemende behoefte aan laatste-lijns-antibiotica bij patiënten met infecties veroorzaakt door Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO). Deze laatste-lijns-antibiotica zijn echter niet altijd in Nederland via de farmaceutische groothandel verkrijgbaar. Maar wanneer zij nodig zijn, zijn lange besteltijden ongunstig voor de patiënt. Om deze redenen heeft de SWAB een projectgroep ingericht om de volgende reserve antibiotica beschikbaar te maken: ampicilline-sulbactam en aztreonam.

Ondanks alle inspanningen waren deze middelen tot zeer kort geleden nauwelijks beschikbaar, maar nu is de bestelprocedure ingericht om bovengenoemde antibiotica bij het RIVM op voorraad te hebben. De procedure voor aztreonam is per 5 april operationeel, ampicilline-sulbactam volgt spoedig. Via deze webpagina (klik hier) vindt u hoe u deze laatste-lijns-antibiotica kunt bestellen via het RIVM en nog dezelfde dag in uw ziekenhuis kunt verkrijgen. Tevens heeft de SWAB in kaart gebracht welke academische centra gevoeligheidsbepalingen voor deze middelen goed kunnen uitvoeren, deze tabel is ook te vinden via dezelfde webpagina (klik hier).

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.