Gepubliceerd op 23-03-2023

II Save the date II Jaarlijkse SWAB Symposium & A-team Meeting 2023

Donderdag 29 juni 2023


Save the date A-team meeting – 29 juni 2023
Gedurende de ochtend zal een breed scala aan antimicrobial stewardship activiteiten de revue passeren. Een accent zal gelegd worden op de huidige stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de richtlijn 'Aanpak van vermoeden antibiotica allergie'. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan het nuttige werk dat Deskundigen Antimicrobial Stewardship (DASsers) verrichten en wordt er belicht in welke mate klinische beslisregels het werk van A-teams kunnen ondersteunen. Ook hebben we oog voor mogelijke nieuwe stewardshipdoelen. Het zullen interactieve presentaties worden die A-teams up-to-date houden en inspireren hoe het alledaagse A-team werk nog efficiënter en beter zou kunnen. Aansluitend op de A-team meeting vindt in de middag het SWAB symposium plaats.

Datum: donderdag 29 juni 2023
Tijd: 09.00 - 12.30 uur
Registreren: mogelijk vanaf medio mei


Save the date SWAB symposium – 29 juni 2023
Het middagprogramma van het SWAB symposium 2023 zal zich richten op infecties in weefsels die slecht bereikbaar zijn voor systemische therapie. Experts zullen ingaan op de uitdagingen en mogelijke behandelingen van infecties in weefsels waar PK/PD-targets moeilijk te halen zijn, zoals infecties van het oog, de bronchiëctatische long en langs vaatprothesen. Tevens zal de prestigieuze jaarlijkse “SWAB lecturer” een presentatie houden over complexe klinische studies voor infecties en antimicrobial stewardship interventies. Dit jaar zal de voertaal het Nederlands zijn.

Datum: donderdag 29 juni 2023
Tijd: 12.30 - 17.15 uur
Registreren: mogelijk vanaf medio mei


Meer informatie over de locatie, programma, accreditatie en inschrijving volgt op korte termijn. Houd hiervoor onze nieuwspagina in de gaten. Reserveert u donderdag 29 juni 2023 alvast in uw agenda? Het belooft weer een interessante dag te worden.

agenda Free Photos, Icons, Vectors & Videos | FreestockKlik hier om de SWAB A-team meeting op te nemen in uw agenda 

 

 

agenda Free Photos, Icons, Vectors & Videos | FreestockKlik hier om het SWAB symposium op te nemen in uw agenda 

 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.