Gepubliceerd op 13-03-2023

Publicatiedatum NethMap gewijzigd

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal NethMap 2023 niet worden gepubliceerd in juni tijdens het landelijk SWAB symposium, maar in november tijdens de World Antimicrobial Awareness Week.
De publicatie van NethMap zal ook in de toekomst voortaan plaatsvinden tijdens de World Antimicrobial Awareness Week. Door de publicatiedatum iets op te schuiven naar het najaar is alle data van antibioticagebruik en antibioticaresistentie over het voorgaande jaar beschikbaar en valt de publicatie van NethMap samen met de publicatie van het surveillance rapport van antimicrobiële resistentie van de ECDC.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.