Gepubliceerd op 15-03-2023

Nieuwe webpagina Commissie Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen (CRG)


Sinds 2022 is de Commissie Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen weer meer actief. Deze werkgroep van de SWAB werkt nauw samen met de NVMM.

De huidige commissie bestaat uit 5 artsen-microbioloog, 1 internist-infectioloog en 1 ziekenhuisapotheker. Momenteel bestaat de commissie uit:
- dr. A.E. Muller, voorzitter commissie CRG/NAC, arts-microbioloog, Haaglanden Medisch Centrum te Den Haag
- drs. H. van Dessel, vicevoorzitter commissie CRG/NAC, arts-microbioloog, Maastricht UMC te Maastricht
- dr. D.C. Melles, arts-microbioloog, Meander MC te Amersfoort
- dr. L.G.M. Bode, arts-microbioloog, Erasmus MC te Rotterdam
- dr. K. van Dijk, arts-microbioloog, Amsterdam UMC te Amsterdam
- drs. L.C.W van der Wekken-Pas, internist-infectioloog, Radboud UMC te Nijmegen
- drs. M.L.Toren-Wielema, ziekenhuisapotheker, UMC Groningen te Groningen

De commissie heeft contact met de EUCAST en zal de updates van de EUCAST controleren en zo nodig hierop reageren. Daarnaast zullen de EUCAST waarschuwingen in de gaten gehouden worden en zullen deze indien nodig gecommuniceerd worden via de SWAB website of in een SWAB nieuwsbrief. Meerdere keren per jaar wordt door de EUCAST advies gevraagd omtrent een specifiek onderwerp. Ook hiernaar zal door de commissie worden gekeken. Over specifieke onderwerpen zal de commissie achtergrondinformatie geven om hiermee zo nodig het begrip van de aanpassingen te vergroten en implementatie te vergemakkelijken. Indien er in het land problemen zijn met bepaalde testen worden wij hiervan graag op de hoogte gebracht. Wanneer deze problemen algemeen geldend zijn, zullen wij deze ook communiceren naar de laboratoria. Documenten van de CRG zullen te raadplegen zijn via de website van de SWAB. Klik hier voor de CRG webpagina.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.