Gepubliceerd op 26-01-2023

Beschikbaarheid laatste-lijns-antibiotica: cefiderocol, ampicilline-sulbactam en aztreonam nog niet op voorraad bij het RIVM

Al in het tweede kwartaal van 2022 werd in samenwerking met RIVM en andere veldpartijen actie door de SWAB ondernomen om te voorzien in de toenemende behoefte aan laatste-lijns reserve-antibiotica. Hiervoor werd een ad hoc projectgroep ingericht.


Niet alleen, maar mede door de toestroom van Oekraïense oorlogsslachtoffers met infecties veroorzaakt door multiresistente bacteriën, vergrootte de urgentie tot het beschikbaar hebben van deze middelen. Met name de antibiotica cefiderocol, ampicilline-sulbactam en aztreonam zijn in Nederland niet via de groothandel verkrijgbaar.

Al in september van 2022 is via SWAB en de afdeling IDS van het RIVM een gebruiksklare bestelprocedure ingericht. Doordat het de afdeling DVP van het RIVM echter tot op heden niet gelukt is om de bovengenoemde antibiotica op voorraad te nemen, zijn deze middelen nog altijd moeilijk of niet verkrijgbaar. De SWAB zet zich – gezien de noodzaak in de kliniek om snel over deze antibiotica te kunnen beschikken – in om hier op korte termijn verbetering in te brengen, maar is daarin van het RIVM afhankelijk.

Tevens heeft de SWAB in kaart gebracht welke academische centra gevoeligheidsbepalingen voor deze middelen goed kunnen uitvoeren, klik hier voor de meest recente versie van de tabel. Verversen van de webpagina voor gebruik wordt aanbevolen. De tabel wordt met enige regelmaat bijgewerkt, maar het is mogelijk dat deze iets achterloopt op de praktijk. De tabel bestaat uit 8 kolommen waarin de 7 Nederlandse UMC's zijn opgenomen. Op uw pc, laptop, tablet en telefoon kunt u horizontaal schuiven/scrollen.

Wij hopen spoedig over dit onderwerp verder te berichten. Houdt hiervoor onze nieuwspagina in gaten.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.