Gepubliceerd op 28-12-2022

Lijst essentiële antimicrobiële middelen in Nederland

Regelmatig doen zich tekorten voor van antibiotica die essentieel worden geacht voor de Nederlandse gezondheidszorg. Naar aanleiding van meerdere signalen die VWS hierover heeft ontvangen, heeft het ministerie de SWAB benaderd om gezamenlijk met andere partijen (IGJ, CBG) een overzicht te genereren betreffende welke antibiotica essentieel zijn voor de 1e en 2e lijn gezondheidszorg.


Indien dit helder in kaart wordt gebracht, kan dit sturend zijn voor een anticiperend beleid; dit kan bijvoorbeeld inhouden het aanleggen van voorraden van bepaalde antibiotica, of het maken van Europese afspraken over productie van bepaalde middelen.

Een SWAB-werkgroep, met afvaardiging van de NVMM, NIV/NVII, NVK, NHG, NVZA en KNMP, heeft in 2022 een definitieve versie opgesteld van dit document. Klik hier voor meer informatie over de lijst essentiële antimicrobiële middelen in Nederland.

 

 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.