Gepubliceerd op 15-12-2022

Terugkijken webinar: 'Antibiotica-allergie: hoe krijgen we onterechte registraties de zorgketen uit?'

Tijdens de wereldwijde ‘Antimicrobial Awareness Week 2022’ in november, organiseerde de SWAB in samenwerking met de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (RZN) een webinar die in het teken stond van antibiotica-allergie en de relatie tot antibiotic stewardship.


Eén van de strategieën om antibioticaresistentie tegen te gaan is antibiotic stewardship, ook wel juist gebruik van antibiotica. Dat wil zeggen: er wordt idealiter alléén antibiotica voorgeschreven als daar een klinische indicatie voor is. En dat de middelkeuze, dosering, toedieningswijze en therapieduur optimaal zijn. Zorgprofessionals komen echter regelmatig patiënten tegen met een antibioticaallergie. Maar: uit onderzoek blijkt dat wel 90% van deze registraties onterecht zijn. Vanuit het perspectief van antibiotic stewardship is dit een probleem. De behandelaar zal in deze gevallen namelijk kiezen voor een tweede keus antibioticum, wat eigenlijk niet nodig blijkt. Het onnodig gebruik van deze middelen kan weer sneller leiden tot antibioticaresistentie. Reden genoeg om aan de slag te gaan met het wegfilteren van deze onjuiste registraties: het ontlabelen.

Hiervoor hielden wij samen met de RZN op maandag 21 november een webinar over dit onderwerp.  Meer informatie en het programma inzien? Bekijk deze pagina. Om het webinar terug te kijken, bekijk de video hieronder.


Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.