Gepubliceerd op 24-08-2022

Add-on indicatiecode voor immunoglobulinen bij toxische shock syndroom door groep A streptokokken

Per 1 september 2022 is er een add-on indicatiecode (3116) beschikbaar voor de declaratie van de toepassing van intraveneuze immunoglobulinen bij het toxische shock syndroom veroorzaakt door groep A streptokokken bij patiënten met necrotiserende fasciitis.


De aanvraag bij de ZN Beoordelingscommissie Add-on Geneesmiddelen (CieBAG) is gedaan namens de SWAB, nadat het dossier met de wetenschappelijke onderbouwing was voorbereid door Anne-Fleur Lobbezoo (aios ziekenhuisfarmacie in het St. Antonius Ziekenhuis) en dr. Ewoudt van de Garde (ziekenhuisapotheker in het St. Antonius Ziekenhuis en tevens lid van de SWAB deelnemersraad). 

De dosering intraveneuze immunoglobulinen bij deze indicatie betreft 1 g/kg op dag 1, gevolgd door 0,5 g/kg op dag 2 en 3. Per 1 september aanstaande kunnen ziekenhuizen deze hoeveelheden als add-on declareren voor zover dit past binnen de eigen met zorgverzekeraars gemaakte afspraken. 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.