Gepubliceerd op 16-06-2022

1ste ESCMID-SWAB Antimicrobial Stewardship Postgraduate Course

Vanaf juni 2022 start de tweejarige ESCMID Europese opleiding in Antimicrobial Stewardship (AMS).
Gedurende deze twee jaar doorlopen de cursisten een programma van zeven verplichte cursussen (basic en advanced), aangevuld met drie facultatieve (elective) cursussen. In plaats van één van de elective courses kunnen deelnemers ook een twee weken observership doorlopen in een erkend Europees centrum voor Antimicrobial Stewardship. Ook verrichten alle deelnemers over de duur van twee jaar een Stewardship “implementatie” project in hun eigen ziekenhuis. Daarbij worden ze begeleid door ervaren Antibiotic Stewards die gedurende de hele periode als coach optreden. Rapportage en presentatie van hun eigen project maakt – naast een schriftelijk examen – onderdeel uit van de eindbeoordeling. Deelnemers zijn vooral ‘klare’ artsen-microbioloog, infectiologen en ziekenhuisapothekers, of soms nog in het laatste jaar van hun opleiding. De opleiding staat ook open voor andere zorgverleners zoals kinderartsen, intensivisten en gespecialiseerd verpleegkundigen. Voor de inrichting van de cursus wordt gebruik gemaakt van een door ESCMID / ESGAP opgesteld consensus document waarin alle domeinen van Stewardship met hun respectievelijke leerdoelen zijn opgenomen. Klik hier voor het ESCMID Antimicrobial Stewardship Certificate Training Program. Dat wil zeggen dat ook bijvoorbeeld AMS in de eerste lijn en in verpleeghuizen, Antifungal Stewardship en AMS in ontwikkelingslanden aan bod komen. Voor een volledig overzicht, kijk op ESCMID: ESCMID AMS Certificate 2022-2024. De kosten voor deze opleiding bedragen € 5.000,- (€4.700,- voor ESCMID leden). Exclusief reis- en verblijfskosten.

Ondertussen heeft de eerste jaargang (de tweejarige opleiding start elk jaar opnieuw) plaatsgevonden. Deze was helemaal volgeboekt en bestond uit een grote variatie van deelnemende nationaliteiten: deelnemers waren vooral van Europese origine maar kwamen ook uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

ESCMID AMS class 2022

De opleiding heeft een Nederlands tintje want de basiscursus werd georganiseerd door de SWAB. Deze basiscursus “Antimicrobial stewardship: the what and the how” is een 5-daagse cursus die plaats heeft gevonden van 13 tot en met 17 juni 2022 in Berg en Dal bij Nijmegen. Ervaren collega’s uit alle windstreken waren daar als spreker en/of begeleider aanwezig. In de ochtenden zijn algemene principes van verantwoord antibiotica beleid besproken. In de middagen waren er interactieve sessies die vooral gingen over ‘meten en verbeteren’ en werd er een begin gemaakt aan het boven vermelde “implementatie” project. Met een rondleiding in Leiden en een bezoek aan het Boerhaave museum in Leiden hebben we de (volledig buitenlandse!) deelnemersgroep een blijvende indruk van Nederland gegeven als gidsland voor Antimicrobial Stewardship.

Namens Jeroen Schouten, course coördinator

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.