Gepubliceerd op 31-05-2022

Document ‘Carbapenemsparende Behandelstrategieën en Opties bij Carbapenemresistentie’.

De SWAB-werkgroep Antimicrobial Stewardship heeft het document ‘Alternatieven voor carbapenems bij de behandeling van ESBL-producerende Enterobacterales en opties bij carbapenemresistentie’ opgesteld.
Surveillancedata en de literatuur tonen aan dat een stijgend aantal infecties met resistente bacteriën, wereldwijd heeft geleid tot meer carbapenemgebruik. Dit heeft vervolgens weer carbapenemresistentie in de hand gewerkt wat mogelijkheden tot effectieve antimicrobiële behandeling ernstig beperkt. Ook in Nederland stijgt het gebruik van carbapenems de afgelopen jaren. Om verdere toename van carbapenemgebruik en daarmee resistentie in Nederland te voorkomen, is het essentieel om na te denken over het gebruik van alternatieven voor carbapenems, de zogenoemde carbapenem-sparende middelen. Daarnaast zijn er adviezen nodig voor de inzet van verschillende antibiotica voor empirische en gerichte therapie bij (vermoeden van) infectie met ESBL-Enterobacterales (ESBL-E), carbapenemresistente Enterobacterales (CRE), Acinetobacter baumanii (CRAB) en Pseudomonas aeruginosa (CRPA).

Dit adviesdocument, opgesteld door de SWAB Werkgroep Antimicrobial Stewardship, richt zich op alternatieven voor carbapenems als empirische- en gerichte therapie bij (vermoeden van) een infectie met bacteriën met resistentie tegen derde generatie cefalosporines. Dit document geeft handvatten voor bovenstaande scenario’s en gaat in op de antimicrobiële behandeling van infecties veroorzaakt door bacteriën resistent tegen carbapenems.

Namens de auteurs,
Jaap ten Oever
Sacha de Stoppelaar
Heiman Wertheim

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.