Gepubliceerd op 21-04-2022

Nieuwe SWAB richtlijn 'Aanpak bij vermoeden van antibiotica-allergie' gepubliceerd


De SWAB heeft een nieuwe richtlijn ontwikkeld: 'Approach to suspected Antibiotic Allergy'. Deze SWAB richtlijn beschrijft algemene aanbevelingen voor de antimicrobiële behandeling van kinderen en volwassenen opgenomen in het ziekenhuis met een antibiotica-allergie label (AAL) en/of die in de anamnese een allergie voor antibiotica rapporteren, en waarbij geen voorafgaande formele allergie testen zijn uitgevoerd. De primaire focus van deze richtlijn is de tweedelijnszorg (ziekenhuiszorg).

De richtlijn kan gebruikt worden door alle alle specialisten die antimicrobiële behandeling voorschrijven of op een andere manier betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met een infectie, of betrokken zijn bij het maken van antimicrobieel beleid. Klik hier om de SWAB richtlijn te downloaden te downloaden. 

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met als coördinator drs. Roos Wijnakker, internist-infectioloog en voorzitter dr. Mark de Boer, internist-infectioloog en tevens gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Nederlandse Internisten Vereniging / Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen (NIV/NVII)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG)
Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI)
● Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

Deze richtlijn draagt bij aan het optimaliseren van het antibioticabeleid en het beheersen van kosten en resistentieontwikkeling in Nederland. De SWAB richtlijnen dienen als raamwerk voor de commissies die antibioticaformularia opstellen in ziekenhuizen. Het volledige SWAB-richtlijnen overzicht vind u hier

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.