Gepubliceerd op 08-02-2022

Nieuwe SWAB richtlijn 'Febriele neutropenie' gepubliceerd


De SWAB heeft een nieuwe richtlijn ontwikkeld: 'Recommendations for the diagnosis and management of febrile neutropenia in patients with cancer'. Deze richtlijn beschrijft de aanbevolen empirische antibiotische therapie bij patiënten met neutropenie en koorts. Er worden adviezen gegeven voor zowel volwassenen als voor kinderen. De richtlijn kan gebruikt worden door alle medisch specialisten die chemotherapie voorschrijven, en specialisten die betrokken zijn bij de behandeling. Klik hier om de SWAB richtlijn te downloaden te downloaden. 

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met als coördinator drs. Jara de la Court, voorzitter dr. Jarom Heijmans, internist-hematoloog/acute geneeskunde en gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Nederlandse Internisten Vereniging / Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen (NIV/NVII)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
●  Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
●  Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
●  Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

Deze richtlijn draagt bij aan het optimaliseren van het antibioticabeleid en het beheersen van kosten en resistentieontwikkeling in Nederland. De SWAB richtlijnen dienen als raamwerk voor de commissies die antibioticaformularia opstellen in ziekenhuizen. Het volledige SWAB-richtlijnen overzicht vind u hier

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.