Gepubliceerd op 16-12-2021

In memoriam Kees Verduin

Veel te vroeg overleed onze geliefde collega Kees Verduin.Vanaf 2014 was hij namens de NVMM lid van de deelnemersraad en lid van de SWAB werkgroep Surveillance Antibioticaresistentie, waar hij in december 2018 ook de voorzitter van werd. Daarnaast had hij zitting in diverse richtlijncommissies en was altijd zeer betrokken bij de missie en doelen van onze Stichting. Goed samenwerken met elkaar stond bij hem heel hoog in het vaandel. Bovenal kenden wij hem als een zeer vriendelijke, maar ook uiterst bekwame arts-microbioloog, die altijd voor je klaar stond als er een vraag was, of een probleem moest worden opgelost. In de afgelopen jaren was hij eveneens de eindredacteur van NethMap, de belangrijke overzichtsrapportage van de antimicrobiële consumptie en resistentieontwikkeling in Nederland. Met veel enthousiasme en inzet zorgde hij ervoor dat dit werk zorgvuldig en op tijd werd uitgevoerd.

Wij zullen zijn vriendschap, enthousiasme, kundigheid en optimistische inslag zeer missen, en zijn dankbaar voor de tijd die hij aan de SWAB heeft kunnen besteden. Hij laat een echtgenote en vier kinderen achter. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.