Gepubliceerd op 01-12-2021

Leidraad 'Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19' is geactualiseerd (01-12-2021)

- Versie 01 december 2021 -


Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is de Leidraad 'Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19' geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Dosering monoklonale antistoffen (anti-spike eiwit)
De dosering van monoklonale antistoffen is aangepast. Bij patiënten die worden opgenomen met COVID-19 zonder aantoonbare IgG antistoffen tegen SARS-CoV-2 waarbij behandeling met monoklonale antistoffen wordt gestart, is de dosering van casirivirmab en imdevimab aangepast naar: eenmalig 1200 mg casirivirmab en 1200 mg imdevimab intraveneus (totaal 2400 mg).

Bij de behandeling van ambulante patiënten met COVID-19 zonder aantoonbare IgG antistoffen tegen SARS-CoV-2 is de dosering aangepast naar eenmalig 600 mg casirivirmab en 600 mg imdevimab (totaal 1200 mg) intraveneus. Kijk in het betreffende hoofdstuk voor de exacte indicatie voor monoklonale antistoffen.   

Zwangerschap en therapie met IL-6 antagonisten en/of monoklonale antistoffen (anti-spike eiwit)
Het hoofdstuk over anti-IL-6 therapie werd uitgebreid met een advies over het gebruik bij zwangere of lacterende vrouwen. Tocilizumab wordt hierin genoemd als eerste keus middel, mits patiënten hiervoor in aanmerking komen volgens de SWAB leidraad. Tevens is een advies toegevoegd over het gebruik van monoklonale antistoffen (anti-spike eiwit) bij zwangere vrouwen met COVID-19.

Verdere aanpassingen
Op basis van de beschikbare wetenschappelijke data is er geen plaats meer voor remdesivir in de behandeling van patiënten met COVID-19 en wordt molnupiriavir kort besproken.

Samenwerking
De SWAB heeft deze leidraad ontwikkeld in samenwerking met het Centrum Infectieziektebestrijding (CIB), het expertiseteam COVID-19 Behandeling en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen van de ziekenhuisapothekers (NVZA), artsen-microbioloog (NVMM), internisten (NIV/NVVI), intensivisten (NVIC), kinderartsen (NVK) en longartsen (NVALT).  Voor de totstandkoming van de adviezen verwijzen wij naar de betreffende paragraaf in de leidraad.

Klik hier om de volledige leidraad in te zien (verversen van de webpagina voor gebruik wordt aanbevolen).

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.