02 november 2021

Addendum leidraad medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 beschikbaar (02-11-2021)

- 02 november 2021 -


Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is de SWAB-FMS Leidraad 'Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–CoV-2)' geactualiseerd. Er is een addendum toegevoegd waarin een alternatieve, lagere dosering van tocilizumab wordt geadviseerd indien er sprake is van een (dreigend) ernstig tekort aan IL-6 remmers (sarilumab en tocilizumab).

Klik hier voor het volledige addendum. Daarnaast is de alternatieve dosering opgenomen in de hoofdstukken 3.1 en 4.2.2.1 van het advies.    

Klik hier om de volledige leidraad in te zien (verversen van de webpagina voor gebruik wordt aanbevolen).

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.