Gepubliceerd op 30-06-2021

A-team meeting & SWAB Symposium 2021

Met ruim 250 deelnemers was de A-team meeting en het SWAB-symposium een groot succes!


A-team meeting
Ook dit jaar was er grote belangstelling voor de jaarlijkse bijeenkomst van A-teams. Op een interactieve wijze zijn in verschillende vormen belangrijke stewardshiponderwerpen de revue gepasseerd. De stijging van deelname van verpleegkundigen en andere gezondheidszorgmedewerkers dan artsen en ziekenhuisapothekers zet door. Scholing van deze ‘deskundigen antimicrobial stewardship’ is belangrijk en wordt aangeboden via de SWAB – klik hier voor meer informatie. De antimicrobial stewardship monitor (AMSM) is de pilotfase ontstegen en de eerste versie van het dashboard waarop spiegelinformatie over antibioticagebruik te zien is, is bij de A-team meeting getoond.
Antibiotica-allergie is een prioriteit van veel A-teams. Een SWAB-richtlijn over dit onderwerp is in ontwikkeling. Deze conceptrichtlijn is besproken, net als een best practice en een geaccrediteerde e-learning over dit onderwerp (zie hieronder voor de links nascholing en e-learning). Deze onderwerpen werden afgewisseld met speeddates tussen A-teams om ervaringen uit te wisselen. We sloten af met een paneldiscussie over of en hoe indicatoren het functioneren van A-teams kunnen verbeteren. De consensus was dat indicatoren gewenst zijn, met name om randvoorwaarden beter te kunnen realiseren. Hier gaan we mee aan de slag!

Links nascholing en e-learning
• E-learning: https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2021/e-learning-antibiotica-allergie/
• Blend 8 september: https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2021/online-antibiotica-allergie-in-de-dagelijkse-praktijk-i/
• Blend 28 oktober: https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2021/online-antibiotica-allergie-in-de-dagelijkse-praktijk-ii/


SWAB symposium
Het SWAB symposium was dit jaar voor het eerst digitaal en werd geleid door dr. Kim Sigaloff en dr. Nelianne Verkaik. De middag stond geheel in het teken van S. aureus infecties. Veelvoorkomende discussiepunten m.b.t. de behandeling van deze infecties passeerden de revue. Het hoogtepunt van de dag was de lezing van Prof. dr. Vance Fowler, over o.a. de duur van behandeling en de rol van IV-orale switch bij S. aureus bacteriëmie. Prof. Fowler gaf een uitgebreid overzicht van de literatuur over deze onderwerpen en maakte ook duidelijk wat de ‘gaps in knowledge’ zijn. SWAB voorzitter dr. Mark de Boer overhandigde Prof. dr. Fowler de ‘SWAB award’. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een collega die actief is op het gebied van infectieziekten, medische microbiologie of ziekenhuisfarmacie en wiens activiteiten bijdragen aan antibiotic stewardship. Inmiddels heeft de prijs hem goed bereikt (zie foto).

Foto: Prof. Vance Fowler, Professor aan de Duke University School of Medicine.


De Nederlandse bijdragen aan het symposium waren onder andere van dr. Henk Scheper (over gebruik van rifampicine bij S. aureus kunstmateriaal infecties), Prof. dr. Birgit Koch en dr. Anouk Muller (over PK/PD van beta-lactam antibiotica bij de behandeling van S. aureus) en dr. Jaap ten Oever (over de ontwikkeling van de S. aureus bacteriëmie registratie). Een interactieve paneldiscussie, onder leiding van dr. Kim Sigaloff en dr. Marvin Berrevoets en met bijdragen van dr. Miquel Ekkelenkamp en drs. David Buis, exploreerden de Nederlandse praktijkvariatie met betrekking tot de behandeling van S. aureus bacteriëmieDavid Buis, PhD student in Amsterdam UMC, bracht de SAFE-trial onder de aandacht, waarin patiënten gerandomiseerd worden naar 4 of 6 weken antibiotische behandeling voor S. aureus bacteriemie (www.safe-trial.nl). Dr. Kees Verduin, voorzitter van de Werkgroep antibiotica resistentie surveillance, presenteerde de jaarlijkse NethMap rapportage over resistentie-ontwikkeling in Nederland. Over 2020 is de resistentie stabiel en gebruik van antimicrobiële middelen niet toegenomen, daarmee eindigde de middag met positief nieuws!


Reserveert u donderdag 30 juni 2022 alvast in uw agenda voor de volgende editie van de A-team meeting en het SWAB symposium? Het belooft weer een interessant symposium te worden.

 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.