14 juli 2021

Bijgewerkte versie van de leidraad 'Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (infecties met SARS-CoV-2)' beschikbaar (14-07-2021)

- Versie 14 juli 2021 -


Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is de SWAB-FMS Leidraad 'Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–CoV-2)'  geactualiseerd. Naast de integratie van de recente addenda over inhalatiecorticosteroiden, monoklonale antistoffen en de dosering van tocilizumab, worden tevens de data betreffende een aantal middelen (bijvoorbeeld ivermectine, interferon en baricitinib) nog uitgebreider besproken. Ook is er wederom een groot aantal relevante referenties toegevoegd. Het behandeladvies is inhoudelijk weinig veranderd, met uitzondering van het advies voor toepassing van monoklonale antistoffen bij SARS-CoV-2-seronegatieve COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen.

Zoals eerder blijft goede 'supportive care' bij deze patiënten nog steeds van groot belang. Behandelaren dienen kennis te nemen van de nuances en beperkingen van het advies. Een link naar het advies vindt u hier (verversen van de webpagina voor gebruik wordt aanbevolen): https://swab.nl/nl/covid-19 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.