Gepubliceerd op 09-03-2021

Bijgewerkte versie van de leidraad medicamenteuze behandeling bij patiënten met COVID-19 (infecties met SARS-CoV-2) beschikbaar (09-03-2021)

- Versie 09 maart 2021 -


De SWAB heeft in samenwerking met het CIB, NVZA, NVMM, NVII, NVIC, NVK, NVALT en de FMS, de Leidraad document voor medicamenteuze behandeling bij patiënten met COVID-19 bijgewerkt.

Het advies is aangepast m.b.t. tocilizumab (bij matig ernstig of zeer ernstig zieke patiënten). Voor matig ernstige patiënten is een voorlopig advies in afwachting van de publicatie van de gepeer-reviewde data van de RECOVERY trial. Verder is het hoofdstuk ivermectine bijgewerkt en is het gehele document aangevuld n.a.v. relevante literatuur en nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Zoals eerder blijft goede 'supportive care' bij deze patiënten nog steeds van groot belang. Behandelaren dienen kennis te nemen van de nuances en beperkingen van het advies.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.