21 januari 2021

Bijgewerkte versie van de leidraad medicamenteuze behandeling bij patiënten met COVID-19 (infecties met SARS-CoV-2) beschikbaar

- Versie 21 januari 2021 -


Het advies is aangepast m.b.t. tocilizumab (als optie op IC, voorlopig advies), en er wordt dieper ingegaan op ivermectine en vitamine D. Een link naar de conceptversie voor een addendum 'recommendations for the diagnosis and management of COVID-19 associated pulmonary aspergillosis' is opgenomen en relevante literatuur is in het gehele document aangevuld.

Zoals eerder blijft goede 'supportive care'  bij deze patiënten nog steeds van groot belang. Behandelaren dienen kennis te nemen van de nuances en beperkingen van het advies.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.