Gepubliceerd op 01-01-2021

Nieuwe SWAB richtlijn 'Urinary Tract Infections' gepubliceerd

De SWAB heeft de richtlijn 'Urinary Tract Infections' uit 2013 herzien. 


Deze richtlijn beschrijft de empirische antimicrobiële therapie voor urineweginfecties met systemische symptomen bij volwassenen (in deze richtlijn gedefinieerd als ≥ 12 jaar) opgenomen in een ziekenhuis (afdeling of spoedeisende hulp). Tevens worden urineweginfecties bij specifieke risicogroepen besproken, zoals mannen, zwangere vrouwen, patiënten met een katheter, patiënten met diabetes mellitus, niertransplantatie patiënten en patiënten met polycysteuze nieren. Urineweginfecties zonder systemische symptomen worden merendeels behandeld door de huisarts, zie hiervoor de NHG-richtlijn Urineweginfecties. Klik hier om de nieuwste versie van de SWAB richtlijn UWI (2020) te downloaden. 

Deze richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie en bestond uit gemandateerde leden van de volgende wetenschappelijke verenigingen:
  Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)
  Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG)
  Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) (NVOG)
  Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso)

Deze richtlijn draagt bij aan het optimaliseren van het antibioticabeleid en het beheersen van kosten en resistentieontwikkeling in Nederland. De SWAB richtlijnen dienen als raamwerk voor de commissies die antibioticaformularia opstellen in ziekenhuizen. Het volledige SWAB-richtlijnen overzicht vind u hier.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.