02 juli 2020

Onderzoek naar medicamenteuze behandeling van COVID-19 in de praktijk


In de afgelopen maanden zijn diverse geneesmiddelen off-label ingezet bij patiënten met COVID-19. De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) heeft vanaf begin maart een landelijk adviesdocument onderhouden waarin de rationale voor verschillende opties werd samengevat, klik hier voor het adviesdocument. Dit document is telkens aangevuld bij het beschikbaar komen van nieuwe wetenschappelijke bevindingen.

Medio juni heeft ZonMw een subsidie toegekend aan een project waarin de Universiteit Utrecht, SWAB en de Santeon ziekenhuizen gezamenlijk een steekproef gaan doen naar hoe de inhoud van het landelijke adviesdocument is door vertaald naar voorschrijfgedrag in een zestal topklinische ziekenhuizen tijdens de eerste 100 dagen van de pandemie. Het doel is om meer te weten te komen over de interactie tussen een dynamisch landelijk adviesdocument en lokaal beleid in buitengewone omstandigheden.


Klik hier om alle projecten te bekijken die gestart zijn binnen het COVID-19 programma van ZonMw.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.