In memoriam Roel Verkooijen


Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze gewaardeerde collega Roel Verkooijen, CTO van IDMCore en hierbinnen tevens het ankerpunt van het SWAB-ID. 

Met grote vakkundigheid en inzet heeft Roel de afgelopen jaren een bijzonder actieve en betrokken rol gespeeld in de ontwikkeling en continuïteit van het SWAB-ID. De technische realisatie van het SWAB-ID was in goede handen bij hem, en daarvoor is de Stichting hem zeer erkentelijk.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn partner en kinderen, zijn naaste familieleden en collega’s van IDMCore. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Het Bestuur van de SWAB.

 

De ondersteuning van het SWAB-ID zal worden voortgezet door IDMCore onder leiding van zijn collega CEO, deze overgang zal niet merkbaar zijn in het SWAB-ID binnen de instellingen. 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.