Gepubliceerd op 01-04-2020

Voorlopige behandelopties COVID-19 (infecties met SARS-CoV-2)


Nu ook in Nederland nieuwe infecties met het SARS-CoV-2 worden vastgesteld is er tevens de vraag of hiervoor een medicamenteuze behandeling beschikbaar is. Er zijn echter nog geen klinische studies verricht waaruit duidelijk geconcludeerd kan worden dat een bepaald geneesmiddel effectief en veilig is.

Wel zijn er in-vitro data en soms ook observationele klinische gegevens over de effectiviteit van bepaalde middelen bij verwante virussen, zoals SARS-CoV-1 en MERS. Totdat er nieuwe gegevens beschikbaar komen, is door het CIb (RIVM) in samenwerking met SWAB een voorlopig document met medicamenteuze behandelopties samengesteld, gericht op meer ernstig zieke patiënten met aangetoonde infectie met SARS-CoV-2.

Goede 'supportive care'  is bij deze patiënten van groot belang. Het off-label gebruik van de genoemde geregistreerde middelen en/of experimentele therapie vereist informed consent van de patiënt, en moet met de gebruikelijke zorgvuldigheid worden toegepast. Dit zal bij voorkeur in onderzoeksverband of via een dataregistratie plaatsvinden (b.v. ISARIC) om daarmee meer bewijs voor effectiviteit en veiligheid te verkrijgen. Behandelaren dienen kennis te nemen van de nuances en beperkingen van het advies.

Een link naar het advies vindt u hier: https://swab.nl/nl/covid-19

Voor RIVM/LCI richtlijn COVID-19 zie: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.