27 juni 2019

NethMap/MARAN 2019; Antibioticaresistentie blijft in Nederland redelijk stabiel

Wereldwijd neemt antibioticaresistentie toe. Dit betekent ook dat de behandeling van infecties veroorzaakt door resistente bacteriën steeds moeilijker wordt. Uit de NethMap gegevens van dit jaar en afgelopen jaren blijkt dat de percentages van sommige types resistentie in Nederland langzaam toenemen.


De gevolgen van deze toename van antibioticaresistentie lijken vooralsnog redelijk beperkt, maar er blijft reden voor zorg en alertheid. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage NethMap/MARAN 2019 die vandaag op het SWAB-symposium is gepresenteerd. Klik op de download knop rechts om het volledige NethMap/MARAN 2019 rapport te zien. 

Downloads

Veelgestelde vragen

  • Ja dat kan. Het NethMap rapport wordt in een beperkte oplage uitgegeven. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via het contactformulier.


Alle veelgestelde vragen

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.