01 December 2018

Vanaf 8 januari 2019: SWAB-ID 3.0

Begin 2019 wordt een nieuwe versie van SWAB-ID gelanceerd. Een aantal aanpassingen zullen het SWAB ID gebruiksvriendelijker maken, daarnaast worden de adviezen voor volwassenen en kinderen gesplitst.


Naast een aantal aanpassingen die SWAB ID gebruiksvriendelijker maken is de belangrijkste wijziging:

  • Adviezen voor volwassenen en kinderen zijn gesplitst: binnen SWAB ID kan gekozen worden voor een ‘volwassenen’ deel en een ‘kinder’ deel. De toegang voor beide sites is ongewijzigd: www.swabid.nl. De kinderadviezen zijn opgesteld door de Nederlandse academische kinderinfectiologen, na consultatie van de leden van de NVK.

De lokale versies zullen in de eerste helft van 2019 geleidelijk eveneens overgaan op het nieuwe format van SWAB ID.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.