01 March 2018

Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg

Antimicrobial Stewardship (AMS) is inmiddels gemeengoed binnen de ziekenhuizen, maar is niet zonder meer toepasbaar binnen de verpleeghuiszorg.


Door subsidie van ZonMw is het mogelijk geweest om een project te starten binnen de ZZG Zorggroep - een van de aanbieders van verpleeghuiszorg binnen de regio Nijmegen e.o. - om in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en een vertegenwoordiger vanuit de SWAB een vertaalslag te maken van AMS in ziekenhuizen naar de verpleeghuissetting.

Tijdens de projectperiode van 14 maanden zijn stewardshipactiviteiten voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. De aanbevelingen en werkmaterialen zijn beschreven in de handleiding ‘Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg'. Het doel van deze handleiding is om organisaties met verpleeghuiszorg (d.w.z. gericht op WLZ geïndiceerde cliënten waarbij het gaat om een integraal aanbod van verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding, welzijn en wonen) een praktische leidraad te bieden bij het opzetten en inrichten van AMS, welke aansluit bij het ‘Kwaliteitskader verpleeghuiszorg’. De aanbevelingen zijn geen richtlijnen; ze zijn veeleer te beschouwen als mogelijke onderdelen van een “gereedschapskist”, welke binnen de eigen samenwerkingsverband ingezet kunnen worden in het kader van AMS.

Klik hier om de handleiding ‘Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg’ te downloaden.

 

 

 

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.